Novinky v DPH od 1. července 2021

Výnos daně z přidané hodnoty je pro státní rozpočet velmi důležitý, a proto je na místě věnovat této dani patřičnou pozornost. Pojďme se společně podívat na zásadní novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), která by měla nabýt účinnosti 1. července 2021. Jedná se o implementaci směrnic Evropské Unie …

Novinky v DPH od 1. července 2021 Pokračovat ve čtení »