Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Společnost SM tax, s. r. o. prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetového portálu smtax.cz, které v souvislosti s použitím svých stránek o uživateli získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.

Pokud uživatel poskytne společnosti SM tax, s. r. o. kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, email či telefon), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní kontakt. Správcem vašich údajů je SM tax, s. r. o.

Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě vyplnění tohoto registračního formuláře na účetní a daňové webináře. Údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, a to pouze za účelem vedení evidence účastníků webinářů. Tyto údaje budou uloženy v soukromé databázi smtax.cz a náležitě zabezpečeny hesly a přístupovými kódy po dobu 3 let od posledního přihlášení na webináře. Přístup k nim bude mít pouze správci webových stránek smtax.cz. Všichni jsou vázáni mlčenlivostí. Údaje nejsou předávány jiným třetím osobám ani nejsou poskytovány do zahraničí.

Máte právo na opravu, změnu či výmaz vašich osobních údajů. Můžete si vyžádat dodatečné informace o vašich osobních údajích, a to na emailu nebo telefonu správce osobních údajů. V případě podezření na zneužívání údajů či protiprávního jednání, máte zcela vyhrazené právo na nahlášení událostí na příslušný dozorový úřad.

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.