Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání

(dle právního stavu k 1. 7. 2023)

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 1. Pokud je právnická osoba neplátce, tak DIČ se také vyplňuje. Je třeba rozlišovat DIČ, které nám přidělí FÚ po registraci k dani z příjmů a DIČ, které nám udělí FÚ po registraci k DPH. DIČ je CZ + IČ (u FO je DIČ CZ + RČ). Z toho vyplývá, že DIČ a IČ budou vždy vyplněná.
 2. Pokud právnická osoba vznikne v průběhu zdaňovacího období, uvádí se typ daňového přiznání M a do období se uvede datum zapsané na Justici (nikoli od 1. 1.). Proč je to důležité? Pro výpočet záloh (u právnické osoby se daňová povinnost přepočítává na celých 12 měsíců).
 3. Stát se u právnické osoby nevyplňuje.
 4. Bod 7 – kategorie účetní jednotky. Aby účetní jednotka byla L – malou účetní jednotkou, musí překročit 2 ze 3 hodnot, a to 2 rozvahové dny po sobě. Doporučuji si načíst ZOÚ.
 5. Bod 11 – vždy musí být vyplněno „ano“, nelze podat daňové přiznání bez výkazů a přílohy k účetní závěrce.
 6. Příloha k pol. 11 – právnická osoba (s. r. o.) má povinnost zveřejňovat pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu a přílohu k účetní závěrce! Nic navíc. Za nezveřejnění hrozí pokuta 2 % z aktiv.
 7. U korekce jsem se setkal, že na ř. 40 se vyloučily nedaňové náklady, které se proúčtovaly na účet 513. Nelze všechny nedaňové náklady účtovat na jeden účet.
 8. V případě nezaplaceného pojistného do 31. 1. následujícího roku, je třeba rozlišit část za zaměstnance (ř. 30) a část za zaměstnavatele (ř. 40).
 9. Často chybí vyplněná příloha č. 1/B – daňové odpisy majetku.
 10. Často chybí vyplněná příloha č. 1/K – vybrané ukazatele hospodaření.
 11. V případě, že se daňové přiznání podává s poradcem, tak fyzická osoba oprávněná k podpisu je poradce, nikoli statutární orgán společnosti.
 12. U vyhlášky č. 500/2002 Sb., je třeba u s. r. o. (mikro ÚJ) rozlišit výkazy (rozvaha ve zkráceném rozsahu, VZZ v plném rozsahu). VZZ ve zkráceném rozsahu nemůže mít obchodní společnost.
 13. Hodnoty ve výkazech musí být v tis. Kč.
 14. V případě vzniku přeplatku je třeba podat zároveň i žádost o vrácení.
 15. Často není zaúčtovaná daň. Při vyplňování daňového přiznání je třeba výslednou splatnou daň zaúčtovat interním dokladem 591/341 a poté až vyplnit finální výkazy.
 16. Často se zapomíná na kurzové rozdíly. Před vyplňováním daňového přiznání je třeba provést kurzové rozdíly.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

 1. Pokud se jedná o nepodnikatele, vyplňuje se pouze RČ, pokud se jedná o OSVČ, vyplňuje se DIČ.
 2. Často se zapomíná zaškrtnout část 30 – transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami.
 3. Pokud je plná moc s poradcem udělaná pouze na odklad, žádost o vrácení přeplatku bude neplatná, je třeba buď upravit plnou moc nebo podat zvlášť žádost o vrácení přeplatku.
 4. V případě, že se daňové přiznání podává s poradcem, tak fyzická osoba oprávněná k podpisu je poradce, nikoli fyzická osoba.
 5. Přehledy OSVČ si může fyzická osoba podat sama, tam není v prodlení, jelikož lhůta pro zaslání přehledů je 1 měsíc od vyměření daně (nikoli od odeslání daňového přiznání na FÚ). Pokud tedy podáno s poradcem v prodloužené lhůtě, k vyměření dojde 3. 7., lhůta pro podání přehledů bude tedy + 1 m. = 3. 8.

INFORMACE

 1. Často navazuji spolupráci s účetními na těžší účetní záležitosti, daňové poradenství a odklady daňových přiznání. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na info@arstas.cz.
 2. Nezapomeňte mě sledovat na Spotify „Daně se Standou“, kam pravidelně nahrávám zajímavé podcasty. Podcasty jsou určené spíše pro odbornou veřejnost. Odkaz: https://1url.cz/Ou1WF.
 3. Pokud hledáte účetní firmu na vedení účetnictví, můžete se ozvat na info@arstas.cz.
 4. Pokud se připravujete na zkoušky na daňového poradce nebo chcete kvalitní literaturu, podívejte se na mé stránky: https://smtax.cz/.

TIP

 1. Základ daně se u právnické osoby zaokrouhluje na celé 1 000 Kč dolů. Pokud tedy budete uplatňovat ztrátu, nechte si tam 999 Kč, daň i tak bude 0 Kč.
 2. Pokud fyzická osoba prodává nemovitost, u které není splněn časový test a postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP (lhůta 2 roky) nebo podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP (lhůta 10 let, platí pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021), podejte do lhůty pro podání daňového přiznání oznámení o uspokojení vlastní bytové potřeby na 100% inkasovaných finančních prostředků. Proč? Posunete si tím případné zdanění na další rok (při nesplnění podmínek nebo při nevyčerpání veškerých peněz). Proč je to dobré? Každým rokem se zvyšuje průměrná mzda, tudíž daňová základna pro progresivní zdanění bude příští rok vyšší, tudíž vznikne menší daň. Pro rok 2024 je progrese posunuta z 48násobku na 36násobek!
 3. Stále platí bezsankční období pro pokutu (5 pracovních dnů) a pro úrok z prodlení (4 kalendářní dny).
 4. Plná moc se podává společně s daňovým přiznání (není třeba dopředu).
 5. Nestíháte? Lze podat žádost o prodloužení lhůty až o 3 měsíce.

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.