Průměrná mzda 2024

(dle právního stavu k 1. 1. 2024)

Chcete být na rok 2024 připraveni? Dne 30. listopadu jsem si pro vás připravil webinář se záznamem na účetní a daňové novinky 2024. Odkaz na webinář je zde: https://smtax.cz/produkt/novinky-v-danich-a-ucetnictvi-2024/.

V rámci novelizace se bude dost pracovat s průměrnou mzdou, která pro rok 2024 činí 43 967 Kč (výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40 638 Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819; průměrná mzda pro rok 2024 tedy činí = 40 638*1,0819), viz § 1 nařízení vlády č. 286/2023 Sb.

Použité zkratky:

  • VZ: vyměřovací základ
  • HČ: hlavní činnost
  • VČ: vedlejší činnost
  • SZ: sociální zabezpečení
  • VZ: zdravotní pojištění
Titul20232024
Průměrná mzda40 324 Kč43 967 Kč
Progresivní zdanění (23 %)1 935 552 KčNově je 48násobek snížen na 36násobek 1 582 812 Kč
Zaměstnání malého rozsahu4 000 Kč4 000 Kč[1]
Limit osvobození zaměstnaneckých benefitů dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDPx21 984 Kč (polovina průměrné mzdy)[2]
Paušální záloha – I. pásmo6 208 Kč 2 722 Kč ZP 3 386 Kč SP 100 Kč daň7 498 Kč 2 968 Kč ZP 4 430 Kč SP 100 Kč daň
Paušální záloha – II. pásmo16 000 Kč 3 591 Kč ZP 7 446 Kč SP 4 963 Kč daň16 745 Kč 3 591 Kč ZP 8 191 Kč SP 4 963 Kč daň
Paušální záloha – III. pásmo26 000 Kč 5 292 Kč ZP 11 388 Kč SP 9 320 Kč daň27 139 Kč 5 292 Kč ZP 12 527 Kč SP 9 320 Kč daň

Sociální pojištění

Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění u hlavní činnosti z 25 % na 30 %. Postupně bude docházet ke zvyšování (rok 2024: 30 %, rok 2025: 35 %, rok 2026: 40 %). U vedlejší činnosti dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu u sociálního zabezpečení z 10 % na 11 %.

Titul20232024
Strop pro sociální pojištění[3]1 867 728 Kč2 110 416 Kč (bez změny, 48násobek PM)
Min. měsíční VZ – HČ10 081 Kč13 191 Kč (43 967*0,3)[4]
Min. roční VZ – HČ120 972 Kč158 292 Kč (13 191*12)
Min. měsíční VZ – VČ4 033 Kč4 837 Kč (43 967*0,11)[5]
Min. roční VZ – VČ43 396 Kč58 044 Kč (4 837*12)
Rozhodná částka u SZ pro VČ96 777 Kč105 520 Kč (43 967*2,4)
Min. měsíční záloha – HČ2 944 Kč3 852 Kč (13 191/100*29,2)[6]
Min. měsíční záloha – VČ1 178 Kč1 413 Kč (4 837/100*29,2)[7]
Nemocenské pojištění u OSVČ168 Kč216 Kč[8]

Veřejné zdravotní pojištění

Titul20232024
Strop pro veřejné zdravotní pojištění0 Kč0 Kč
Min. měsíční VZ – HČ20 162 Kč21 983,50 Kč (43 967*0,5)
Min. roční VZ – HČ241 944 Kč263 802 Kč (21 983,50*12)
Min. měsíční VZ – VČ0 Kč0 Kč
Min. roční VZ – VČ0 Kč0 Kč
Rozhodná částka u ZP pro VČnenínení
Min. měsíční záloha – HČ2 722 Kč2 968 Kč (21 983,50/100*13,5)[9]
Min. měsíční záloha – VČ0 Kč0 Kč

Poděkování

Děkuji za přečtení daného e-booku. Věřím, že e-book bude pro vaší praxi užitečný.

Nezapomeňte navštívit web www.smtax.cz, kde najdete plno inspirace pro svůj další „daňový“ rozvoj. Budu se těšit u dalších webinářů.

Děkuji za Vaši přízeň.

Standa


[1] 43 966*0,1 = 4 396,60 Kč, zaokrouhleno na 500 dolů, tj. 4 000 Kč.

[2] V současné chvíli nevím, jak bude daná částka zaokrouhlována.

[3] Počítá se sem příjem jak z § 6, tak i § 7 ZDP.

[4] Přesný výpočet = 43 967*0,3 = 13 190,10 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru, tj. 13 191 Kč.

[5] Přesný výpočet = 43 967*0,11 = 4 836,37 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 4 837 Kč.

[6] Přesný výpočet = 13 191/100*29,2 = 3 851,772 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 3 852 Kč.

[7] Přesný výpočet = 4 837/100*29,2 = 1 412,404 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 1 413 Kč.

[8] Vyměřovací základ činí dvojnásobek rozhodného příjmu pro DPČ a zaměstnání malého rozsahu, tj. 2*4 000 = 8 000 Kč. V rámci konsolidačního balíčku se uvažuje zvýšení z 2,1 % na 2,7 %, tj. nemocenské bude činit = 8 000/100*2,7 = 216 Kč.

[9] Přesný výpočet = 21 983,50/100*13,5 = 2 967,773 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru= 2 968 Kč.

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.