Daň z příjmů právnických osob 2024 – nové k 1. 7. 2024

01.01.1970 00:00
Kategorie: KnihyPrávnické osoby

1 490 

Seznam změn pro nové vydání k 1. 7. 2024:

 1. aktualizace daňového dopadu stravování bývalých zaměstnanců
 2. aktualizace benefitů – školky, kulturní akce
 3. aktualizace poplatníků DPPO
 4. úprava nerealizovaných kurzových rozdílů
 5. úprava přepočtu měny pro výpočet dani z příjmů
 6. nová kapitola na TZ x opravy (komplexně a přehledně zpracovaná)
 7. aktualizace kapitoly „rezervy“
 8. aktualizace změn v rámci FKSP
 9. aktualizace kapitoly „veřejná obchodní společnost“

Kniha k 1. 7. 2024 bude k dispozici ke konci července. 

Seznam změn pro nové vydání k 1. 1. 2024:

 1. aktualizace knihy k právnímu stavu 1. 1. 2024
 2. nová přehledná tabulka na snížení/zvýšení ZD dle § 23 ZDP
 3. nová přehledná tabulka na novinky 2024
 4. rekonstrukce celé knihy (přehlednější koncept pro lepší orientování se v knize)
 5. nový závěrečný příklad na opravné položky
 6. aktualizace kapitoly „škody a manka“
 7. nová kapitola „zaměstnanecké benefity“, tentokrát jsou benefity rozděleny do ucelených bloků pro přehlednost, plno příkladů
 8. aktualizace tabulky pro účtování cenných papírů a podílů – specifikace kurzových rozdílů
 9. přehledné schéma na přímé a nepřímé náklady spojené s držbou podílu v dceři
 10. nový příklad na peněžité a nepeněžité vklady
 11. aktualizace teorie k obvyklému úroku
 12. nová kapitola „zprávy o vztazích“
 13. nové příklady na určování spojených osob
 14. nová přehledná tabulka na daňové testy na úroky
 15. nový závěrečný příklad na úroky
 16. nová kapitola „daňová uznatelnost daní“
 17. nová kapitola „bezúplatná plnění“
 18. aktualizace kapitoly „odpočet na výzkum a vývoj“
 19. aktualizace kapitoly „odpočet na podporu odborného vzdělání“
 20. nová kapitola „ztráta“
 21. aktualizace kapitoly „zálohy“ + nové příklady
 22. nová kapitola „tabulky odpisů“
 23. aktualizace teorie k vyřazení majetku
 24. nová kapitola „majetek vyloučený z odepisování“ + nové příklady
 25. nová kapitola „pokračování v odepisování“ + přehledná tabulka
 26. nová kapitola „daňové odpisy u hospodářského roku“
 27. nový příklad odepisování spoluvlastnických podílů
 28. nová kapitola „nájemce a podnájemce“
 29. aktualizace kapitoly „mimořádné odpisy“
 30. nová kapitola „automobil v podnikání“ + M1
 31. nová kapitola „srážková daň“
 32. nová kapitola „plátce daně, zajištění daně, oznámení“
 33. nová kapitola „obchodní korporace“ – s. r. o., a. s., v. o. s., k. s.
 34. nová podkapitola „daňová ztráta u VPP“
 35. nový příklad na SVJ
 36. aktualizace kapitoly „svěřenský fond“
 37. nová kapitola „investiční pobídky“ + příklady
 38. nová kapitola „nadměrné výpůjční výdaje“
 39. nová kapitola „daň z neočekávaných zisků“
 40. nová kapitola „nemovitá kulturní památka“
 41. nová kapitola „nerealizovatelné kurzové rozdíly“
 42. nová kapitola „funkční měna“
 43. nová kapitola „závazné posouzení“
 44. aktualizace závěrečného příkladu č. 2 – přidán sloupec se zaúčtováním
 45. rozšíření případů ke korekci u závěrečného příkladu 1 + 2
 46. nový závěrečný příklad 3 (50 transakcí ke korekci)
 47. nová část „daňový řád v bloku“, který je rozdělen na 3 části: úvodní přehled / průřez pojmů z DŘ seřazených dle abecedy / tabulky na prominutí příslušenství daně
 48. nové příklady na lhůty

V ceně je i videokurz na opravné položky.

Představujeme vám knihu na právnické osoby, která obsahuje snad veškerou problematiku, kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového poradce. Kniha je zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory daňových poradců, které jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi.

Autorem této knihy je Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA. Kniha obsahuje přehledné tabulky, 100 teoretických otázek a přes 200 příkladů. Na konci knihy si můžete zkusit několik komplexních příkladů, které odpovídají náročnosti zkoušek daňového poradce. Na konci je i přehledná tabulka k daňovému řádu, lhůty a příklady. 

Zaručujeme kvalitu, věříme, že se kniha stane bestsellerem. Kniha je vhodná i do praxe, jelikož pracujeme i s daňovým přiznáním a příklady z praxe. V náhledu knihy si můžete prohlédnout obsah a názorné ukázky příkladů.

Náhled knihy zde: náhled (k 1. 1. 2024)
ISBN: ?
Autor: Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA, daňový poradce, certifikovaný účetní
Rok vydání: 2024 (právní stav k 1. červenci 2024), 4. vydání
Počet stran: (284- byly odstraněny prázdné tabulky)
Vazba: kroužková, formát: A4

Objednávky obvykle vyřizujeme do 5 pracovních dnů od zaplacení. Prosíme o trpělivost.
Varianta

Tištěná kniha + E-book + Video kurz, E-book + Videokurz

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.