Účetní bible 2024

Kategorie: KnihyÚčetnictví

2 490 

Seznam změn pro nové vydání:

 1. aktualizace knihy k právnímu stavu 1. 1. 2024
 2. nová kapitola „Novinky 2024“
 3. aktualizace tabulky „Seznam interpretací NÚR“
 4. nové přehledné tabulky na zjednodušeným a plným rozsahem
 5. nová kapitola „Oceňování v účetnictví“
 6. aktualizace tabulky na „Přestupky v účetnictví“
 7. aktualizace tabulky na „Uschovací lhůty“
 8. přidán daňový pohled na odepisování goodwillu a oceňovacího rozdílu + shrnující příklad
 9. aktualizace kapitoly „Vyloučeno z odepisování“
 10. nová kapitola „Vyřazení majetku“
 11. aktualizace tabulky „Vedlejší pořizovací náklady u majetku“
 12. nová kapitola „Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku“ – rozděleno do logických ucelených bloků
 13. nové příklady na odpisy s TZ a komponentní odepisování
 14. nová kapitola „Zvířata“ – účetní a daňový pohled + přehledná tabulka na účtování zvířat + odpisy + teoretický test
 15. nová kapitola „Rostlinstvo“ – zařazení, účtování
 16. aktualizace tabulky „Finanční majetek“ – úprava účtování kurzových rozdílů
 17. aktualizace kapitoly „Kurzové rozdíly“, nová přehledná tabulka „Kurzové rozdíly u cenných papírů a podílů“, nové závěrečné příklady
 18. nová kapitola „Funkční měna“ – teorie, příklady na výjimky, závěrečný příklad, schéma
 19. nové příklady na účtování pokut včetně daňových dopadů
 20. nová kapitola „Sociální fond“
 21. nová kapitola „DPH“ – insolvence, vyřazení, koeficienty, PHM, závěrečný příklad
 22. nová kapitola „Veřejná sbírka“ – účtování
 23. nový závěrečný příklad na zúčtovací vztahy
 24. nový závěrečný příklad na odloženou daň + aktualizace kapitoly (sazba 21 %)
 25. nová kapitola „Společnost s ručením omezeným“ – teorie dle ZOK, účtování, zřizovací výdaje, vklady, zvýšení a snížení ZK, výplata vkladového ážia a příplatku mimo ZK, vypořádací podíl – teorie, přehledná tabulka, příklady, podmínky výplaty podílu na zisku, teoretické otázky
 26. aktualizace kapitoly „Akciová společnost“ + nové příklady
 27. nová kapitola „Transakce se srážkovou daní“
 28. nová kapitola „Individuální podnikatel“
 29. nová kapitola „Tichý společník“
 30. nová kapitola „Svěřenský fond“
 31. aktualizace kapitoly „Jiný výsledek hospodaření“ – změna metody, první účtování o odložené dani, opravy chyb minulých let + nové příklady
 32. aktualizace kapitoly „Likvidace společnosti“ – nové příklady
 33. nové závěrečné příklady na „Obchodní závod“ – vklad, prodej, přeměna
 34. nová kapitola „Inventarizace“ – právní rámec, etapy inventarizace, dokladová inventura, druhy inventarizace, inventarizační rozdíly, přehledná tabulka na účtování inventarizačních rozdílů, závěrečné příklady
 35. přes 100 nových teoretických otázek

Představujeme vám Účetní bibli, která obsahuje snad veškerou problematiku, kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového poradce. Kniha je zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory daňových poradců, které jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi.

Autorem této knihy je Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA. Kniha obsahuje přehledné tabulky, teoretické otázky a přes 500 příkladů a přes 200 teoretických otázek. Na konci knihy si můžete zkusit několik komplexních příkladů, které odpovídají náročnosti zkoušek daňového poradce. V knize nechybí ani poznatky z praxe a interpretace NÚR.

Zaručujeme kvalitu, věříme, že se kniha stane bestsellerem. Kniha je vhodná i do praxe, jelikož pracujeme i s daňovým přiznáním a příklady z praxe. V náhledu knihy si můžete prohlédnout obsah a názorné ukázky příkladů.

Náhled knihy zde: náhled
ISBN: 978-80-909090-2-1
Autor: Ing. et Ing. Stanislav Suchan, MSc., MBA, CA, daňový poradce, certifikovaný účetní
Rok vydání: 2024 (právní stav k 1. lednu 2024)
Počet stran: (413 – byly odstraněny prázdné tabulky)
Vazba: kroužková, formát: A4

Objednávky obvykle vyřizujeme do 5 pracovních dnů od zaplacení. Prosíme o trpělivost. 

Přidat do košíku

Varianta

Tištěná kniha

Přihlášení

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.

Registrace

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vašich zkušeností s tímto webem, ke správě přístupu k vašemu účtu a k dalším účelům popsaným v sekci ochrana osobních údajů.